BIZ hakda

 • Maktotek-girelge
 • IMG_8904

Biz kim?

“Xiamen Mactotec Equipment Co., Ltd” Hytaýyň Sýamen şäherinde döredildi.Döredileli bäri Mactotec esasan daş tehnikalaryna we gurallaryna üns berýär.
Karýer enjamlary we daş öndürýän enjamlar / gurallar üçin Hytaýyň öňdebaryjy üpjün edijilerinden biri hökmünde toparymyzyň agzalary bu pudakda baý tejribe bilen üpjün edildi.

 

Mactotec, müşderilerimiziň isleglerini birinji derejeli hasaplaýar.

1. Allhli soraglara 24 sagadyň dowamynda jogap berler.
2. businesshli iş siklinde bir müşderi hyzmaty.
3. Hil gözegçiligi we kepillik.
4. Gaýtalanýan sargytlar üçin wepaly müşderilere ýörite şertnamalar.
5. Çykdajylaryňyzy we gymmatly wagtyňyzy tygşytlamak üçin bir nokatly hyzmat.

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • Dogruçyllyk, özara peýdaly ýörelgeler

  Ygtybarlylyk

  Dogruçyllyk, özara peýdaly ýörelgeler
 • Senagatda 10+ ýyl

  Tejribe

  Senagatda 10+ ýyl
 • Müşderiniň talaplaryna laýyklykda ýöriteleşdirilen çözgütler

  Kepillendirilen çözgütler

  Müşderiniň talaplaryna laýyklykda ýöriteleşdirilen çözgütler
 • Ösen enjamlar we ussatlyk bilen zawodlarymyz öndürilýär

  Önümçilik

  Ösen enjamlar we ussatlyk bilen zawodlarymyz öndürilýär
 • berk ýerine ýetirilen hil gözegçiligi we wagtynda eltip bermek

  Dolandyryş

  berk ýerine ýetirilen hil gözegçiligi we wagtynda eltip bermek
 • Derrew jogap

  Aragatnaşyk

  Derrew jogap

gyzgyn satuw

Koprak oka
 • şahadatnamasy