Biz hakda

43d9caa6

Biz kim?

“Xiamen Mactotec Equipment Co., Ltd.” Hytaýyň Sýamen şäherinde esaslandyryldy.Döredileli bäri Mactotec esasan daş tehnikalaryna we gurallaryna üns berýär.

Karýer enjamlary we daş öndürýän enjamlar / gurallar üçin Hytaýyň öňdebaryjy üpjün edijilerinden biri hökmünde toparymyzyň agzalary bu pudakda baý tejribe bilen üpjün edildi.

IMG_1634

Biz näme edýäris?

Mactotec, ABŞ, Kanada, Angliýa, Belgiýa, Ispaniýa, Finlýandiýa we beýleki EUB ýurtlary, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Braziliýa, Günorta Afrika, Indoneziýa we ş.m. ýaly dünýäniň 30-dan gowrak ýurduna maşynlary we gurallary eksport edýär.

Aýratyn önümler: elde göterilýän / pnewmatik gaýa burawy, buraw deşikleri üçin DTH buraw maşyny, sim armatura, blok kesmek we kwadrat etmek üçin göwher sim, daş bölmek üçin ýokary aralyk sessiz döwüji serişde.
Kesiş maşyny, awtomatiki granit / mermer ýalpyldawuk liniýa, kalibrleýji maşyn, köpri arra, beýleki dürli görnüşli daş gaýtadan işleýän maşynlar.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Mactotec, daş karýerleriniň eýeleri, daş gaýtadan işleýän zawodlar, ýerli söwda kompaniýalary, daş telekeçileri we telekeçiler we ş.m. üçin hünärli we doly çözgütleri hödürleýär.

Mactotec, müşderilerimiziň isleglerini birinji derejeli hasaplaýar.
1. Allhli soraglara 24 sagadyň dowamynda jogap berler.
2. businesshli iş siklinde bir müşderi hyzmaty.
3. Hil gözegçiligi we kepillik.
4. Gaýtalanýan sargytlar üçin wepaly müşderilere ýörite şertnamalar.
5. Çykdajylaryňyzy we gymmatly wagtyňyzy tygşytlamak üçin bir nokatly hyzmat.

Mactotec, ekologiýa taýdan arassa enjamlar we gurallar bilen üpjün edip, müşderilerimiz bilen özara peýdaly gatnaşyk gurmaga bagyşlanýar.Toparymyz, müşderiniň göwnünden turmak hemişe birinji ýerde durýan umumy maksatlary we gymmatlyklary paýlaşýar.
Höwesimiz, höweslerimiz, deňi-taýy bolmadyk goldawymyz we iň möhümi: önümlerimiziň hili, biziň bilen baglanyşyp başlamak bilen aljak zadyňyzdyr.

Üstünlikli taslamalar

Spain Sim armatura we Ispaniýada we Fransiýada işleýän göwher armatura.

TASLAMA (1)
TASLAMA (4)

Fin Pnewmatik DTH buraw maşyny we El Finlýandiýada we Portugaliýada gaýa türgenleşigi.

TASLAMA (2)
TASLAMA (3)

Ob ABŞ-da monoblok köprüsi

TASLAMA (6)

Russia Russiýada birleşdirilen kesiş we polat liniýasy

TASLAMA (7)

Belgium Belgiýada ýöriteleşdirilen gyrymsy maşyn we kesiş maşyn

TASLAMA (8)
TASLAMA (9)

Şahadatnamalar

CASF

Logistika hyzmatlary

HYZMAT TERBI

CSADC