Granit Kwars Mermer üçin gyzgyn basylan daş turbo pyçak

Gysga düşündiriş:

Bir zawodda birnäçe daş materiallary üçin işlemek, çäkli maşynlaryňyz we / ýa-da işçileriňiz bar bolsa kyn.köp maksatly göwher pyçaklary tapmak iş prosesinde möhüm rol oýnaýar.Sebäbi olary granit, kwars we ş.m. giňden ulanyp bolýar.

Enjamlary guruň: burç ýylmaýjy, tegelek arra, kafel arra.

Kesiji pyçak aşa ýokary gatylygy we döwülmegi aňsat däl import edilýän göwher materialyny kabul edýär, uzak ömri üpjün edýär.

Hotaponiýanyň öňdebaryjy deňeşdirme tehnologiýasy bilen bilelikde gyzgyn basyş tehnologiýasyny ulanyp, göwher pyçak könelmäge çydamly we kesilmezden ýiti.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Bir zawodda birnäçe daş materiallary üçin işlemek, çäkli maşynlaryňyz we / ýa-da işçileriňiz bar bolsa kyn.köp maksatly göwher pyçaklary tapmak iş prosesinde möhüm rol oýnaýar.Sebäbi olary granit, kwars we ş.m. giňden ulanyp bolýar.

Enjamlary guruň: burç ýylmaýjy, tegelek arra, kafel arra.

Kesiji pyçak aşa ýokary gatylygy we döwülmegi aňsat däl import edilýän göwher materialyny kabul edýär, uzak ömri üpjün edýär.

Hotaponiýanyň öňdebaryjy deňeşdirme tehnologiýasy bilen bilelikde gyzgyn basyş tehnologiýasyny ulanyp, göwher pyçak könelmäge çydamly we kesilmezden ýiti.

Ultra inçe dizaýn, kesişini has ýumşak edýär we kesilende material tygşytlanýar.

Professional sowadyş porty tehnologiýasy, ýylylygyň ýaýramagyna we ýitiligini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

önüm

Aýratynlyklar

Daşarky diametri

Bor

(mm)

Segment beýikligi

(mm)

Inç

mm

22.23

7

4

105

4.5

115

5

125

6

150

7

180

8

200

9

230


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň