Daş mozaika kesiji maşyn

Gysga düşündiriş:

Plitkalary dürli ululykdaky we ýiti görnüşli mozaika böleklerine kesip biler. Zolaklar, inedördül, gönüburçluk, romb, altyburç we mozaika däneleri ýaly.Oňaýly dizaýn, ýokary takyklyk, ýokary kesiş netijeliligi bolan enjam.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Häzirki wagtda mozaika kiçi göwrümli we reňkli aýratynlyklary sebäpli kiçi ýapyk pollarda, diwarlarda we açyk uly we kiçi diwarlarda we pollarda giňden ulanylýar.Mozaikanyň ululygy sebäpli kesmek gaty amatsyz.El bilen kafel kesýän maşyn häzirki wagtda esasan has uly plitkalary kesmek üçin niýetlenendir, dizaýn eden bu awtomatiki mozaika kesiji maşyn bu meseläni gowy çözýär, diňe bir ululygyny kesmek bilen çäklenmän, ýokary hilli ownuk mozaika böleklerini hem kesip biler, plitkalary mozaika böleklerine kesip biler dürli ululykda we ýiti görnüşde. zolaklar, inedördül, gönüburçluk, romb, altyburç we mozaika däneleri ýaly.Oňaýly dizaýn, ýokary takyklyk, ýokary kesiş netijeliligi bolan enjam.

{3KP77N55AA% TG2PMQUGH6Y
~ 8L @ VU] LFVE9M (JOMS7KW {G.
93MHUA13} 7CJ_KQ7 {} 9 [THM
9941) 00BXHGZITD4VFFX6] T.

Mermer, keramika, kwars, granit, hek daşy we ş.m. üçin gowy ulanylyp bilner.Bir wagtyň özünde kesmek, mozaikanyň köpçülikleýin öndürilmegi üçin amatly kesiş netijeliligini ep-esli ýokarlandyrmak üçin 150-300 köp pyçakly maşyn guruň.

mozaika kesiji maşyn-3-600x450

Gaýtadan işlemegiň ini 300mm / 400mm / 600mm / 800mm islege görä.Kesilenden soň soňky önümleriň göwrümi her pyçaklaryň aralygyna, pyçaklaryň aralygy ýörite talaplaryňyza görä spacer we gazetler bilen sazlanýar.Şeýlelik bilen 10X10mm, 15x15xm, 25x25cm, 30x0cm, 50x50mm we ş.m. ýaly dürli ululyklary alyp biler.

Egriji guty uzak wagtlap gyzdyrylmaz ýa-da ýokary temperaturada suw sowadyjy enjamy kabul edýär, bu rulmanyň hyzmat möhletini ep-esli uzaldýar.Guşaklaryň takyk iberilmegini üpjün etmek üçin "V" görnüşli gollanma kemeri. Iki gezek goldanýan gantry gurluşy ulanylýar.Kesilende has durnukly we az yrgyldy.

MACTOTEC mozaikany öndürmek üçin doly önümçilik liniýasyny üpjün edýär, meselem, mozaikany kesýän maşyn, mozaikany kalibrleýji maşyn, mozaikany ýuwýan maşyn we ş.m. Soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz!

Wideo

Tehniki maglumatlar

Model

MTPGQ-300

MTPGQ-400

MTPGQ-600

MTPGQ-800

Eplenjileriň mukdary

kompýuterler

1

1

1

1

Guşak giňligi

mm

320

420

620

820

Blade diametri

mm

Φ150 ~ 00300

Φ150 ~ 00300

Φ150 ~ 00300

Φ150 ~ 00300

Maks.Giňişleýin giňlik

mm

300

400

600

800

Maks.Galyňlygy gaýtadan işlemek

mm

50

50

50

50

Kesiş tizligi

m / min

1 ~ 6

1 ~ 6

1 ~ 6

1 ~ 6

Eplenji motor güýji

kW

22

22

22

22

Guşak motor güýji

kW

1.5

1.5

1.5

1.5

Motor güýjüni götermek

kW

0.55

0.55

0.55

0.55

Umumy ölçegler

kg

1900 × 1400 × 1700

1900 × 1700 × 1700

2100 × 1600 × 1800

2100 × 1900 × 1800

Agram

kg

1100

1200

1300

1500


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň