MTR-1200 köpri görnüşi Orta blok kesiji maşyn

Gysga düşündiriş:

Stoluň awtomatiki aýlanmagy 0-90 dereje, serhet daşy, mazar daşy we beýleki prosese meňzeş gönüburçly galyň materiallar we köpburçly galyň materiallar (stoluň aýlanmagy 0-45-90 dereje hökmany), esasanam ýokary derejeli ulanyjylar üçin ulanylyp bilner. baha, ýokary takyklyk we ýokary netijelilik zerurlyklary!

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Bu enjam mikrokompýuter dolandyryşyny, şeýle hem simsiz uzakdan dolandyrmagy kabul edýär, adam-maşyn gepleşiklerini çeýe we erkin edýär.
Esasy dolandyryş komponentleri halkara marka komponentlerinden, şöhle we kelle uly, agyr gurluşdan, ýokary güýçli kesiş bilen enjamlaşdyrylan, ýag bilen çümdürilen goşa V şöhle ýolundan ýasalýar.
Kesýän esasy hereketlendiriji, transvers kesiş guraly ädimsiz ýygylygy öwürmek we çeýe tizligi kadalaşdyrmak, uzyn kesiji enjamyň tekiz we durnukly takyklygyny üpjün etmek üçin goşa dag ýol görkezijisini we ýokary takyk kodlaýjy sanamagy kabul edýär.

Esasy aýratynlyklar we artykmaçlyklar

1. Köprü armatura mermer we granit gaýtadan işlemekde dürli işleri ýerine ýetirmek üçin gurlan ýokary awtomatiki enjamdyr.Mazar daşyny kesmekde, daş gurmakda we uly ölçegli plitalarda we ş.m.
2.Mikrokompýuter dolandyryş ulgamy we adam-maşyn interfeýsi, aşa ýokary takyk aýlawly kodlaýjy bilen infragyzyl enjamy tapmak we birleşdirmek üçin çep sag iýmitlenmä gözegçilik etmek üçin inwertor ulanýar, daş materialyna görä tizligi sazlaýar.
3. Metal egnine iki köpri ýoly oturdyldy.Her köpri ýolunyň üstünde köpriniň rahat hereket etmegi we takyk ýerleşmegi üçin ýol görkeziji ulgamyň ýanyndaky enjamlar bar.Vanna-hammam köprüsiniň ýollary tozandan we suw sepmekden goralýar.
4. Köprü uly galyňlykda kadalaşdyrylan çoýun bilen guruldy.Döküm demir köprini ýokary derejeli berklik berýär, köpriniň şekil deformasiýasynyň öňüni alýar.
5. Iki sany V görnüşli ýol, köpriniň ýokarsynda disk saklaýjynyň göni çyzykda hereket etmegine ýol açmak üçin kiçijik arassalaýyş bilen işlenýär we netijede disk göni kesilýär.Bu disk saklaýjy ýol hem örtülendir we ýagly hammam.
6.Disk götermek / peseltmek hereketi gidrawlik silindrler bilen işleýär we dört sany ýerüsti hrom bilen örtülen polat sütünleri bilen dolandyrylýar.
7. Çäkli wyklýuçateller daş kesilende diskiň hereket aralygyny awtomatiki çäklendirýär.
8. Kesiş parametrlerini dolandyryş paneli arkaly enjamyň içine goýup bolýar, soňra bolsa PLC dolandyryş ulgamy sebäpli köpri awtomatiki kesilýär.

2
3
4
5

Tehniki maglumatlar:

Model

MTR-1200

Blade diametri

mm

Ф600-1200

Blade ýokary / aşak urgy

mm

820

Esasy motor güýji

kw

22

Jemi güýç

kw

27.2

Suw sarp edilişi

m3/h

4

Iş stolunyň ululygy (Maks. Kesiş ölçegi)

mm

3000 * 2000

Iş stolunyň aýlanma burçy

°

0-90

Ölçegi (L * W * H)

mm

6400 * 4800 * 4400

Agram

kg

6100


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň