MTYD seriýasy AC 5 Ok suw jet

Gysga düşündiriş:

MTYD Series AC bäş okly Waterjet, suw kesmek pudagynda ýokary takyklyk talaplaryny kanagatlandyrmak üçin başlanan başga bir çözgütdir.Üç okly platformada iş bölekleriniň tekizligini we 3D kesilmegini amala aşyryp biler we dizaýn talaplarynyň bir gaýtadan işlenişinde ýerine ýetirilmegini üpjün edip biler.Ark plastinkasyny kesmek, silindr kesmek we konus kesmek aňsat çözülýär.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

“Waterjet” kesmek ajaýyp, suw kesiji maşynlar howa giňişliginde, awtoulag önümçiliginde, elektronikada, daş gaýtadan işlemekde we beýleki köp sanly pudakda ulanylyp bilner.Esasanam daş gaýtadan işleýän senagatda “Waterjet”, mozaika, parket kesmek we ş.m. öndürmek üçin ulanylar. Örän ýokary we gymmatly kesiş netijeliligi bar.

AC Bäş okly Waterjet görkezişi:

AC Bäş okly suw kesiji:

AC Bäş okly “Waterjet Countertop” önümçiligi:

Adatça suw çüýşeleri bilen kesilen materiallara dokma, rezin, kompozitler, daş, kafel, aýna we ş.m. girýär. Keramika önümleriniň köpüsini farfor kesýän suw çüýşesinde kesip bolýar.

5
6
7

AC bäş okly suw desgasynyň kesiji kellesi, täsirli bahalar boýunça islendik egrini we islendik burçy kesip biler.Egrilik burçunyň üýtgemegi kompýuter tarapyndan dolandyrylýar we egrilik burçunyň üýtgemegini has durnukly we tekiz edýär.

Islendik burçda kesmek

Esasy aýratynlyklar we artykmaçlyklar

1. CNC bäş okly (X, Y, Z, A, C) baglanyşygyny amala aşyrmak üçin AC ok dizaýnyny kabul ediň.
2. Suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän gurluş has berkdir.Elektrik simleriniň has tertipli we has düşnükli ýerleşişi bar.
3. Bölekler gaýtadan işlemegiň takyklygyny üpjün etmek üçin Japanaponiýadan getirilen gaýtadan işleýän merkezleriň kömegi bilen gaýtadan işlenýär.
4. Daşary ýurtdan getirilen marka servo hereketlendirijilerini we servo diskleri ulanyp, dolandyryş takyklygy has ýokarydyr.
5. Paýhasly dizaýn we deňagramly güýç bäş okly suw uçarynyň işleýiş möhletini we ygtybarlylygyny netijeli ýokarlandyrýar.

Dizaýn düşünjesi: ýönekeý tehniki hyzmat, amatly iş, suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän we ş.m. Import edilen enjamlar bölekleri gaýtadan işlemek üçin ulanylýar we import edilýän synag gurallary takyklygy üpjün etmek üçin bäş okly kelläniň dürli dinamiki takyklyk synaglary üçin ulanylýar.

Tehniki maglumatlar:

Model

MTYD-1212

MTYD-2015

MTYD-2515

MTYD-3015

MTYD-3020

MTYD-4020

Gurluşy

Uçýan gol

Uçýan gol

Uçýan gol

Uçýan gol

Köprü

Köprü

Stoluň ululygyny kesmek

1300 × 1300mm

2100 × 1600mm

2600 × 1600mm

3100 × 1600mm

3100 × 2100mm

4100 × 2100mm

Insult

X oky

1200mm

2000mm

2500mm

3000mm

3000mm

4000mm

Y ok

1200mm

1500mm

1500mm

1500mm

2000mm

2000mm

Z oky

120mm

A ok

± 45 °

C oky

Çäksiz aýlanma

CNC gözegçilik ediji

AC servo ulgamy

Takyklyk

Kesmek

± 0.1mm

Gaýtalama

± 0.05mm

Gezelenç tizligi

6000 ∕ 15000mm ∕ min

Elektrik üpjünçiligi

220V ∕ 380V ∕ 415VAC , 50 ∕ 60HZ


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň