MTQZQ-1600/1800 Colleke sütün awto kesiji maşyn

Gysga düşündiriş:

Bu enjam esasan tabaklary we daşlary kesmek üçin ýörite gural hökmünde ulanylýar.Kiçijik giňişligiň, ýönekeý işlemegiň we doly awtomatiki artykmaçlyklary bar.Granit we mermer kesmek üçin amatly.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Bu enjamyň kesiş uzynlygy, ulanyjynyň isleglerine görä düzülip bilner, gantry daş kesiji çäkli uzynlygyň kemçiligini düzer.Bu enjamyň arra pyçagy içerde we daşarda hereket edýär, göterýär we peseldýär we işlenip düzülýän iýmit ýygylygy öwürmek arkaly ädimsiz düzülýär.Daş awtomatiki usulda keseligine kesilýär we işiň netijeliligi ýokary.

Stoluň üstünde bir blok goýup bilersiňiz we kesilmeli plitanyň galyňlygynyň parametrini (mysal üçin: 2 sm), kesiş çuňlugyny we kesilenden soň näçe plita gerekdigini goýýarsyňyz.Soň bolsa maşyn awtomatiki işleýär, görkezilen galyňlyk bilen bloky kesýär, soň bolsa blok gutarýança tablisa blokdan başga bir plita kesmek we ş.m.

Kesmek prosesi inwertor bilen dolandyrylýar.Enjam sement bazasynda berkidilmelidir.Awtomatiki gidrawlik stoly bar

2

Esasy aýratynlyklar we artykmaçlyklar

Bu daş kesiji maşyn, daş kesýän maşynlaryň birnäçe görnüşiniň artykmaçlyklaryny birleşdirýär.Columneke sütün goldaw gurluşy we baş basgançak üçin iki basgançakly üýtgeýän tizlikli dişli kesmegi has aňsatlaşdyrýar.Onuň esasy artykmaçlyklary, öňünden kesgitlenen kesiş çuňlugyna we kesilen galyňlygyna, az energiýa sarp edilişine, ýokary kesiş netijeliligine, aňsat işlemegine we tehniki hyzmatyna görä awtomatiki kesmekdir.

MTQZQ-1600/1800 köp artykmaçlygy birleşdirýär we daş öndürijiler tarapyndan halanýan bazardaky iň meşhur daş kesiji maşyn.

3

Egriji guty komponenti iki basgançakly geçiriji enjamy kabul edýär

4
5
6

Wideo

Tehniki maglumatlar:

Model  

MTQZQ-1600

MTQZQ-1800

Maks.Pyçagyň diametri

mm

001600

001800

Maks.Blade

pc

2

1

Maslahat berilýär

mm

Φ1600 + Φ940

001800

Esasy hereketlendiriji güýji

kw

22

22

Umumy güýç

kw

25.15

25.15

Maks.Gaýtadan işlemegiň ululygy

mm

3000 * 1200 * 650

3000 * 1200 * 750

SuwCçaklama

m3 / sag

6

6

Maks götermek urmagy

mm

900

900

Ölçegi (L / W / H)

mm

2300 * 1200 * 2200

2300 * 1200 * 2200

Jemi agram

kg

4000

4000


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň